Revitalizace návsi v obci Černotín

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01129

Celkové způsobilé výdaje: 4 957 125,38 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 31. leden 2012

Popis projektu

V centru obce je soustředěná občanská vybavenost - obecní úřad, pošta, obecní knihovna, obchod, kadeřnice, kulturní dům, víceúčelové hřiště, jídelna, mateřská škola a v blízkosti základní škola. Centrum je hojně navštěvováno, průjezdná silnice slouží jako spojnice místní části  Hluzov s okolím, prochází zde žáci na oběd do jídelny a na autobus, z autobusové zastávky chodí lidé k občanské vybavenosti. Situaci komplikuje vodoteč, přes kterou je plánována lávka, chybí přechod pro chodce,osvětlení, autobusová zastávka na Hluzov nemá nástupní ostrůvek. Veřejná prostranství jsou neefektivně využita, nejsou funkční, neslouží lidem bezpečně a tak, jak by potřebovali, chybí zde mobiliář, uspořádané a vhodná zeleň.

Celkovou revitalizací návsi dojde k celkovému a výraznému zlepšení návsi, její funkčnosti a estetičnosti, zvýšení bezpečnosti a celkovému zlepšení kvality života v obci.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel obce Černotín a zvýšit atraktivitu této obce prostřednictvím investice do infrastruktury a revitalizace části návsi. Specifickým cílem je zajistit efektivnější využití veřejného prostranství obnovou a výstavbou infrastruktury, revitalizace prostranství; vytvořit příjemné a atraktivní veřejné prostranství pro setkávání obyvatel, odpočinek a navazování sociálních kontaktů; vyřešit dopravně nebezpečný prostor mísení pěšího a automobilového provozu, vyřešit bezpečné přecházení silnice i vodoteče; zabezpečit dostatečný počet míst pro parkování vozidel, zajistiti možnost bezbariérového pohybu po prostranství a vytvořit podmínky pro ohyby nevidomých osob prostranstvím.

Průběh

Průběh projektu se skládá z několika aktivit:
Po realizaci výběrového řízení na dodavatele bude probíhat od března 2011 do října 2011 samotná realizace, která zahrnuje tyto části:
komunikace a zpevněné plochy, lávka pro pěší přes potok, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, oplocení, herní prvky, přístřešek autobusové zastávky, přístřešek studny.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace

Realizátor projektu

Název: Obec Černotín

IČ: 00301141

Ulice: Černotín 1

Město: Černotín

PSČ: 75368

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jiří Andrýs, cernotin@volny_cz, tel.: 773602903

WWW: http://www.cernotin.cz