Revitalizace městského koupaliště Litovel

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00761

Celkové způsobilé výdaje: 36 149 500,41 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2010 až 30. září 2013

Popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace areálu městského koupaliště v Litovli. Bude provedena rekonstrukce
stávajícího plaveckého bazénu na podobu víceúčelového bazénu s 25-ti metrovou čtyřdráhou a atrakcemi,
rekonstrukce dětského bazénu, nově se vybuduje vodní trojskluzavka, objekt pro technologii s akumulační
jímkou, chlorovna, plavčikárna a dojde i k úpravám bezprostředního okolí bazénů (zpevněné plochy kolem
bazénů, oplocení, živý plot, venkovní osvětlení). Bazény budou vyhřívané na teplotu 30 °C pomocí solárních
panelů a tepelného čerpadla voda-vzduch, což přispěje k prodloužení sezóny. Do víceúčelového bazénu bude
umožněn bezbariérový přístup pomocí speciálního zařízení pro handicapované. Bezprostřední okolí bazénu bude
vydlážděno, oploceno a lemováno živým plotem. Oplocení bude v několika místech přerušeno přístupovými
brodítky, z nichž dvě budou bezbariérová. V důsledku projektu dojde k navýšení počtu pracovních pracovních
míst - snížení nezaměstanosti.

Cíle projektu

Globální cíl projektu:
- zvýšení atraktivity a zlepšení kvality života ve městě Litovli prostřednictvím investice do volnočasové
infrastruktury.
Strategické cíle projektu:
- zlepšení kvality života ve městě Litovli - přispění k zabránění snižování počtu obyvatel města migrací,
- rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit ve městě Litovli (vodní atrakce, vyhřívání vody v
bazénech, bezbariérový přístup),
- opětovné zařazení koupaliště do kategorie "umělých koupališť",
- přispění ke snižování nezaměstnanosti ve městě - nárůst přepočteného stavu zaměstnanců o 1,125 úvazku.
Těchto strategických cílů lze dosáhnout revitalizací městského koupaliště v Litovli.
Výstupy projektu:
- víceúčelový bazén (nerezový): plavecká a rekreační část s atrakcemi,
- vodní trojdráhová skluzavka: freefall, široká skluzavka, vlnová skluzavka,
- dětský bazén s atrakcemi (nerezový): tři spojené bazénky ve tvaru mnohoúhelníku (uprostřed ostrůvek),
doplňkové atrakce,
- technologie pro úpravu vody: technologická místnost, akumulační jímka, bazénová technologie,
- chlorovna,
- stanoviště pro plavčíka (plavčikárna),
- bezbariérové přístupy do bazénů: speciální zařízení pro handicapované pro vstup do víceúčelového bazénu + 2
bezbariérová brodítka (jedno k víceúčelovému bazénu a jedno k dětskému bazénu,
- úpravy okolí bazénů (zpevněné plochy kolem bazénů, oplocení, živý plot, venkovní osvětlení),
- tepelné čerpadlo voda - vzduch / skleněné solární panely SK500 (vyhřívání bazénů).
Výslednou službou projektu je zvýšení kvality a umožnění trávení volného času obyvatel Litovle a jeho okolí u
vody v letních měsících díky rekonstrukci venkovního koupaliště.

Realizátor projektu

Název: Město Litovel

IČ: 00299138

Ulice: Náměstí Přemysla Otakara 778

Město: Litovel

PSČ: 784 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Renáta Milčická, milcicka@mestolitovel_cz, tel.: +420585153160