RESTAURACE „STARÁ SLADOVNA“ V ZÁBŘEHU

Registrační číslo: CZ.1.12/2.4.00/03.00328

Celkové způsobilé výdaje: 18 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. leden 2008 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Popis projektu je již uveden v předhozích odstavcích.

Cíle projektu

Podnětem k vypracování projektu byla snaha vedení Pivovaru Litovel, a.s. využít výhodné polohy nemovitosti a oživit areál sladovny v Zábřehu, který skýtá vysoký potenciál k rozvoji podnikatelských aktivit. Vedení pivovaru zvažovalo možné alternativy využití svých nemovitostí v areálu a následně nechalo zpracovat stručný podnikatelský záměr na vybudování restaurace „Stará sladovna“, se kterým oslovilo jiné podnikatelské subjekty a iniciovalo spolupráci na přípravě projektu. Takto byla započata také kooperace se společností TEXTIL INVEST s.r.o.
Vznikl tak projekt na vybudování restaurace, ve které se bude setkávat historie se současností. Pod starými krovy bývalé pražírny sladu bude fungovat moderní stylová restaurace doplněná v prvním patře o galerii s ukázkami historických předmětů, dobových dokumentů, fotografií, archiválií a dalších materiálů přibližujících návštěvníkům historii sladovnictví a pivovarnictví na střední Moravě. Bude tak zachována a zdůrazněna kontinuita využití objektu pro účely podnikání.
Projekt přispěje ke zlepšení a zpříjemnění prostředí pro život tím, že oživí 20 let nevyužívanou hospodářskou budovu a nabídne obyvatelům Zábřeha a blízkého okolí klidné, příjemné prostředí, kde budou moci využít stravovacích služeb.

Průběh

Projekt je plně projekčně připraven a chystá se zahájení realizace stavby.
K budově budou přistavěny pouze nutné prvky, bez nichž by provoz restaurace nebyl plně funkční:
vstupní prostor se zádveřím,
objekt technického zázemí pro personál,
venkovní pergola,
oplocení.
Tyto přístavby půdorysně rozšíří původní objekt a budou s ním vzájemně provozně propojeny.
Projekt přispěje ke zlepšení a zpříjemnění prostředí pro život tím, že oživí 20 let nevyužívanou hospodářskou budovu a nabídne obyvatelům Zábřeha a blízkého okolí klidné, příjemné prostředí, kde budou moci využít stravovacích služeb.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Pivovar Litovel a.s.
se sídlem Palackého 934, 784 01 Litovel
Vedení Pivovaru Litovel, a.s. zvažovalo možné alternativy využití svých nemovitostí v areálu sladovny v Zábřehu a následně nechalo zpracovat stručný podnikatelský záměr na vybudování restaurace „Stará sladovna“, se kterým oslovilo jiné podnikatelské subjekty a iniciovalo spolupráci na přípravě projektu. Takto byla započata také kooperace se společností TEXTIL INVEST s.r.o. Zástupci pivovaru se účastnili jednání s architektem, připomínkovali stavební dokumentaci a zajistí dobové fotografie a exponáty přibližující historii sladovnictví na střední Moravě, které budou vystaveny v galerii v I. patře restaurace a přispějí tím k jedinečnosti vzhledu interiéru.

Realizátor projektu

Název: TEXTIL INVEST s.r.o.

IČ: 25376977

Ulice: Na Poříčí 1041/12

Město: Praha 1

PSČ: 110 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jiří Karásek, karasek@textilinvest_cz, tel.: 774774688

WWW: http://www.textilinvest.cz