Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01119

Celkové způsobilé výdaje: 8 444 928,16 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 31. říjen 2012

Popis projektu

Projekt navrhuje výrazně unikátní řešení pro trávení volného času obyvatel všech věkových skupin pod širým nebem. Předmětem projektu je vybudování relaxační a sportovní zóny v Areálu zdraví ve Velkých Losinách. V rámci projektu se jedná o stavební úpravy stávajících ploch v blízkosti areálu zdraví a zámku Velké Losiny. Projekt řeší vybudování komplexu, který bude sloužit místním občanům, občanům okolních obcí a návštěvníkům Obce Velké Losiny. Plocha bude řešena jako park s okrasným jezírkem a relaxační zónou, kde bude možné pestré sportovní vyžití. V areálu budou pro sportovní aktivity nainstalovány sportovní a fitness prvky. Bude se jednat např. o lanové prvky, šplhací soustavu, stůl pro stolní tenis a posilovací stroje pro venkovní užití. Pro pohybové a volnočasové aktivity dětí budou součástí relaxační zóny herní prvky. Výstavba relaxačního a sportovního areálu podpoří rozvoj sociální infrastruktury Obce Velké Losiny. Díky realizaci projektu budou moci obyvatelé obce rozvíjet volnočasové aktivity.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování zcela unikátní moderní zóny pro volnočasové aktivity místních obyvatel, které
umožní aktivní trávení volného času různých generací. Cílem projektu je výrazným způsobem zvýšit kvalitu života obyvatel lázeňské obce a nabídnout jim široké portfolio netradičních aktivit (venkovní fitness prvky pro dospělé umožňující kondiční cvičení dospělých pod širým nebem, fresbee, lezecká stěna, lanový prvek).
Specifickým cílem projektu je zlepšení služeb pro rodiny s dětmi, seniory. Velmi důležitým prvkem projektu je skutečnost, že je určen všem věkovým skupinám a umožňuje tedy společné trávení volného času několika generací.
Realizací projektu vznikne prvek pro relaxaci, sport a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie na
jednom místě. Projekt nabídne volně přístupné a příjemné zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, jejich rodičů a dospělých z obce Velké Losiny a přilehlých obcí. V areálu relaxační a sportovní zóny budou moc občané využívat dětské herní prvky (houpačky, kolotoč, trampolíny), sportovní prvky (stolní tenis, lezeckou a šplhací sestavu) a fitness prvky (posilovací stroje pro venkovní užití).
Výstavba relaxační a sportovní zóny podpoří rozvoj sociální infrastruktury v obci Velké Losiny.
Díky realizaci projektu budou moci obyvatelé obce trávit svůj volný relaxací v příjemném prostředí i aktivně při sportu a budou mít možnost rozvíjet své volnočasové aktivity.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Obec Velké Losiny

IČ: 00303551

Ulice: Rudé armády 321

Město: Velké Losiny

PSČ: 788 15

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332