Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00899

Celkové způsobilé výdaje: 39 862 106,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 20. září 2012

Popis projektu

Pro zajištění prostor prostějovského zámku pro výuku základní umělecké školy budou provedny stavební úpravy resp. rekonstrukce západního a části jižního křídla zámku. Stavební úpravy budou navazovat na první etapu rekonstrukce zámku - na rekosntrukci jeho východního křídla, během které byly vybudovány výstavní prostory s regionálním informačním centrem.  

Do druhého nadzemního podlaží východního křídla a jižního křídla zámku budou umístěny prostory pro základní uměleckou školu. Rekonstrukce se dotkne rovněž podzemního podlaží západního křídla zámku, kde bude umístěn společenský sál. V mezipatře jižního křídla zámku bude provedena vestavba nového sociálního zázemí. Všechny řešené části budou nově propojeny novým komunikačním uzlem se schodištěm a výtahem umístěným v nádvoří objektu.

Projekt počítá se zadávacím řízením na stavební práce a dále se zadávacím řízením na dodávku vnitřního vybavení.

Stavební povolení již bylo vydáno.

Provoz bude v budoucnu zajištěn městem Prostějov a bude financován z obecního rozpočtu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve městě Prostějov.

Průběh

Předmětem projektu je rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané části prostějovského Zámku pro potřeby základní umělecké školy V. Ambrose (pro výuku tanečního a literárně dramatického oboru). Stávající prostory základní umělecké školy využívané pro výuku těchto oborů jsou nevyhovující jak z prostorového, tak kapacitního a dispozičního hlediska.
Realizací projektu budou vytvořeny nové prostory, které umožní zakvalitnění a rozšíření vzdělávací a volnočasové nabídky pro děti a mládež.
Pro výukové aktivity bude nově vybudován taneční sál a učebny. Součástí nových prostor bude odpovídající hygienická zázemí (šatny, toalety), navrženy jsou rovněž skladové prostory. Vybudouváno bude nové schodiště s bezbariérovým výtahem.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

-

Realizátor projektu

Název: Město Prostějov

IČ: 00288659

Ulice: nám. T. G. Masaryka 14

Město: Prostějov

PSČ: 79601

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Antonín Zajíček, Antonin.Zajicek@prostejov_eu, tel.: 582 329 364

WWW: http://www.prostejov.eu