Rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy Kobzáňova

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00880

Celkové způsobilé výdaje: 12 968 966,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Mateřská škola Kobzáňova se nachází přímo v samotném centru města Vsetín, kde jsou v současnosti tři třídy po 24 dětech, zbývající prostory jsou využívány jinými uživateli, kterým byly nabídnuty jiné prostory. Budova je v nevyhovujícím technickém stavu a neposkytuje vhodné zázemí pro předškolní vzdělávání.

V případě realizace projektu budou zrekonstruovány vnitřní prostory, čímž vzniknou dvě nové třídy a dojde tak k navýšení kapacity na pět tříd. Dále bude zrekonstruováno sociální zázemí budovy.

V prvním nadzemním podlaží budou umístěny 2 oddělení s maximální kapacitou po 25 dětech v každém z nich. V části přízemí, kde je v současné době zařízení Naděje, vznikne další jedno oddělení pro 19 - 25 dětí. Celý tento prostor bude upraven bezbariérově.  Rovněž bude zrekonstruováno hygienické zázemí, které bude odpovídat základním hygienickým požadavkům (jedna klozetová mísa na pět dětí).
Ve druhém nadzemním podlaží dojde vybouráním příček ke zvětšení prostoru. V části zařízení Naděje bude obnoven provoz mateřské školy a vzniknou zde dvě nová oddělení opět s maximální kapacitou 25 dětí v každém z nich. Opět zde bude zrekonstruováno hygienické zázemí tak, aby odpovídalo základním hygienickým požadavkům. Rekonstrukcí projde také jídelna a bude obnoven prostor kryté terasy pro letní pobyt dětí.
Ze stávajícího bytu a ordinace psychologa bude zřízeno administrativně - sociální zázemí školky. Vznikne zde kancelář pro vedoucí školky, šatna a denní místnost učitelů a denní místnost učitelů a asistentů se sociálním zařízením a kuchyňkou.
V případě potřeby rozšíření bezbariérového provozu i do tohoto patra bude schodiště zdoláváno schodolezem umístěným u vchodu.

Cíle projektu

Cílem projektu je integrace zdravotně znevýhodněných dětí mezi děti zdravé a přispět tak ke zvýšení atraktivnosti města a kvalitě života jeho obyvatel. Společný pobyt, výchova a vzdělávání příznivě ovlivní vývoj obou skupin a dojde ke zrovnoprávnění dětí zdravých a zdravotně postižených.
Záměrem projektu je rozšíření mateřské školy do prostor celého objektu, přičemž ostatním uživatelům budou nabídnuty jiné prostory. Díky realizaci projektu bude vybudováno vhodné a kvalitní zázemí pro předškolní vzdělávání dětí.
Realizace projektu prostřednictvím investice do rozvoje vzdělávací infrastruktury přispěje ke zvýšení atraktivnosti a kvality života ve městě Vsetín.

Průběh

V současné době se připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Není žádná mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt má tři partnery:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub AuXilium, Charita Vsetín, Základní škola Integra, Vsetín.

Realizátor projektu

Název: Město Vsetín

IČ: 00304450

Ulice: Svárov 1080

Město: Vsetín

PSČ: 75501

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Michaela Indruchová, michaela.indruchova@mestovsetin_cz, tel.: 571491204

WWW: http://www.mestovsetin.cz