Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/31.01542

Celkové způsobilé výdaje: 16 223 361,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 30. červen 2015

Popis projektu

Předmětem projektu je provedení celkové rekonstrukce a modernizace 15-ti odborných učeben, sloužících k výuce přírodovědných předmětů, na 6-ti prostějovských základních školách (ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského,  ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova). Modernizovány budou učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V rámci realizace projektu budou provedeny stavební práce včetně pořízení vybavení. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality výuky přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách včetně umožnění uplatnění moderních forem výuky.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách v Prostějově, a to prostřednictvím realizace celkové rekonstrukce a modernizace učeben pro výuku přírodovědných předmětů.

Průběh

V přípravné fázi byla zpracována projektová dokumentace a předložena žádost o dotaci na realizaci projektu z ROP SM.

V rámci realizace projektu budou provedeny rekonstrukce učeben - stavební práce ve stávajících objektech základních škol a pořízení vybavení přírodovědných učeben na těchto školách. Budou provedeny stavební zásahy a úpravy, nové instalace, rozvody a vedení.

Zrekonstruované a modernizované učebny budou využívány během školního vyučování žáky těchto škol, některé nadto rovněž pro pořádání školních a meziškolních soutěží v odborných předmětech, olympiád, příp. zájmových kroužků.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

-

Realizátor projektu

Název: Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

Ulice: nám. T. G. Masaryka 14

Město: Prostějov

PSČ: 796 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Antonín Zajíček, antonin.zajicek@prostejov_eu, tel.: 582 329 364

WWW: http://www.prostejov.eu