Rekonstrukce ubytovacích a sportovně relaxačních kapacit hotelu DUO Horní Bečva

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/06.00511

Celkové způsobilé výdaje: 34 741 241,40 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2009 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Budova hotelu z hlediska prostorové dispozice nesplňuje požadavky na  moderní standardy ubytování a aktivní trávení volného času.
Cílové skupiny: Rodiny s dětmi, senioři, školy a dětské organizace, ekonomicky aktivní turisté a zájemci o rekondiční pobyty. Nový segment po přestavbě: tělesně postižení a málo pohybliví. Záměrem je vytvořit podmínky pro uspokojení specifických potřeb postižených, kteří v současnosti nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb a prostor. 
Cílem projektu je vybudovat zařízení s možností pohybu osob se sníženou mobilitou a orientací, přizpůsobit prostředí hotelu dětem a vícečlenným rodinám.
Účelem komplexní rekonstrukce je oprava balneo centra, bazénu, vybudování bezbariérových přístupů a pokojů, rekonstrukce výtahu ke splnění normy pro postižené, vybavení hotelu informačním systémem v braillově písmu a zvýšení z dvouhvězdičkového standardu ubytovacích kapacit na tříhvězdičkový.
Projekt realizuje vlastník a provozovatel nemovitosti.

Cíle projektu

Zvýšení kvality ubytovacího zařízení a rozšíření služeb.Objektivní certifikace standardem AHR ČR. Rozšíření segmentu návštěvníků o tělesně postižené, seniory a rodiny s dětmi. Udržení klientely provozující žádanou incentivní turistiku. Efektem projektu je celoroční obsazenost hotelu a možnost nabízet kapacity rehabilitačních služeb a baleno provozu i návštěvníkům okolních turistických ubytovacích zařízení. Nové služby hotelu Duo přispějí k celkové atraktivitě místa Horní Bečvy i v mimo sezónním čase. Zajištění nového segmentu klientely pro celoroční rekreace je základní podmínkou udržení plné zaměstnanosti po celý rok. Trvalá pracovní místa jsou nespornou výhodou pro obyvatele mikroregionu. Základní filosofií investora je předpoklad, že poskytnutí kvalitní služby klientovi je podmíněno odpovídajícím produktem, tj. možnostmi areálu a kvalitou zázemí. Synergickým efektem je pak spokojený klient přinášejí zpětně prosperitu investorovi a regionu.

Průběh

Projekt bude realizován kontinuálně a etapovitě. Bude rozdělen na jednotlivé etapy, které vyplývají z logiky stavebních prací.
Realizace postupuje podle časového harmonogramu.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Nejsou.

Realizátor projektu

Název: SK REALTY a.s.

IČ: 26873583

Ulice: 28. října 2663

Město: Ostrava

PSČ: 70200

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Michal Silon, michal.silon@hotel-duo_cz, tel.: 602531740

WWW: http://www.hotel-duo.cz