Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý Kopeček

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00753

Celkové způsobilé výdaje: 32 606 282,10 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. listopad 2010

Popis projektu

Stavební úpravy vozovky budou prováděny odfrézováním nerovností, vyrovnáním podkladu a zesílením živičné konstrukce vozovky. V místech rozšíření nebo v místech výrazného poklesu stávající vozovky budou provedeny sanační práce a bude provedena kompletní konstrukce vozovky.  V celé délce sjednoceno šířkové uspořádání, bude doplněno odvodnění, budou upravena napojení místních komunikací.  budou provedeny terénní úpravy a osetí travní směsí přilehlých stavbou dotčených zelených ploch a zpevnění svahů dotčených stavební činností. Dále bude nahrazen stávající mostní objekt nacházející se v trase novým, vyhovujícím současným technickým parametrům.

Cíle projektu

Cílem projektu Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý Kopeček je rekonstrukce stávající komunikace, která je vyvolaná jejím nevyhovujícím technickým stavem. Začátek a konec stavby navazuje na již provedenou úpravu silnice III/4432, na začátku úseku na stavbu kruhové křižovatky silnic III/4432 a III/4436 a na konci úseku na opravený živičný kryt v obci Svatý Kopeček před místní základní školou.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz