Rekonstrukce silnice III/3707 Brníčko - Kolšov

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00749

Celkové způsobilé výdaje: 10 640 618,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. září 2010

Popis projektu

Úprava konstrukčních vrstev vozovky je navržena ve stávající  trase  silnice. Dále bude upraven  příčný  sklon na oboustranný a dle možností vycházejících ze stávajícího stavu by se měl maximálně blížit hodnotě 2,0 %, v obloucích bude plynule přecházet do jednostranného sklonu dle původního stavu.  Šířka vozovky bude stávající 5,6 m. Celková délka obnovy konstrukčních vrstev vozovky měří 1,518 m. Stavba bude prováděna na stávajícím silničním pozemku a její realizací nedojde k dotčení ostatních pozemků.

Cíle projektu

Cílem projektu Rekonstrukce silnice III/3707 Brníčko - Kolšov je rekonstrukce stávající komunikace, která je vyvolaná jejím nevyhovujícím technickým stavem. Úsek silnice bude rekonstruován technologií recyklace za studena na místě a bude položen dvouvrstvý kryt. Před samotnou recyklací je nutné provést pročištění a úpravu propustků , které se v trase nachází. Realizací stavebních úprav vozovky dojde k homogenizaci v celém úseku a ke zvýšení únosnosti a životnosti vozovky.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz