Rekonstrukce silnice II/448 Těšetice - Drahanovice

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00752

Celkové způsobilé výdaje: 20 127 837,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. září 2010

Popis projektu

Úsek silnice bude rekonstruován technologií recyklace za studena na místě a bude položen dvouvrstvý kryt. Před samotnou recyklací je nutné provést pročištění a úpravu propustků , které se v trase nachází. Realizací stavebních úprav vozovky dojde   k  homogenizaci  v celém  úseku a  ke zvýšení  únosnosti a životnosti vozovky. Úprava konstrukčních vrstev vozovky je navržena ve stávající  trase  silnice. Dále bude upraven  příčný  sklon na oboustranný a dle možností vycházejících ze stávajícího stavu by se měl maximálně blížit hodnotě 2,0 %, v obloucích bude plynule přecházet do jednostranného sklonu dle původního stavu.  Šířka vozovky bude stávající. Celková délka obnovy konstrukčních vrstev vozovky měří 1,660 m. Stavba bude prováděna na stávajícím silničním pozemku a její realizací nedojde k dotčení ostatních pozemků.

Cíle projektu

Cílem projektu Rekonstrukce silnice II/448 Těšetice - Drahanovice je rekonstrukce stávající komunikace, která je vyvolaná jejím nevyhovujícím technickým stavem. Úsek silnice bude rekonstruován technologií recyklace za studena na místě a bude položen dvouvrstvý kryt. Před samotnou recyklací je nutné provést pročištění a úpravu propustků , které se v trase nachází. Realizací stavebních úprav vozovky dojde k homogenizaci v celém úseku a ke zvýšení únosnosti a životnosti vozovky. Úprava konstrukčních vrstev vozovky je navržena ve stávající trase silnice. Dále bude upraven příčný sklon na oboustranný a dle možností vycházejících ze stávajícího stavu by se měl maximálně blížit hodnotě 2,0 %, v obloucích bude plynule přecházet do jednostranného sklonu dle původního stavu. Šířka vozovky bude stávající. Celková délka obnovy konstrukčních vrstev vozovky měří 1,660 m. Stavba bude prováděna na stávajícím silničním pozemku a její realizací nedojde k dotčení ostatních pozemků.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz