Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01229

Celkové způsobilé výdaje: 29 454 100,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 30. prosinec 2011

Popis projektu

Obsahem projektu je provedení celkové rekonstrukce veřejného prostranství před místním nádražím v prostoru ulic Martinákova a Sladkovského v Prostějově.

Přípravná fáze projektu byla zahájena schválením záměru města realizovat rekonstrukci přednádražního prostoru Radou města Prostějova. Byla připravena projektová dokumentace a zpracována a předložena žádost o podporu z ROP Střední Morava. Bude vydáno stavební povolení. V návaznosti na výběrové řízení na provedení stavebních prací bude uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem. 

V realizační fázi bude stavebně provedena rekonstrukce přednádražního prostoru.

Provozní fáze bude následovat po ukončení samotné fyzické realizace projektu. Bude zajištěno fungování vybudované infrastruktury pro veřejnou dopravu. Běžná údržba, opravy a příp. úhrada spotřebovaných energií bude hrazena z rozpočtu města.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění kvalitní veřejné dopravní infrastruktury prostřednictvím rekonstrukce přednádraženího prostoru ve městě Prostějov.

Průběh

Předmětem projektu je rekonstrukce veřejného prostranství před místním nádražím v prostoru ulic Martinákova a Sladkovského v Prostějově, v rámci které dojde k vybudování nových zastávek, parkovacích ploch, komunikací pro pěší a pro cyklisty.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

-

Realizátor projektu

Název: Město Prostějov

IČ: 288659

Ulice: nám. T. G. Masaryka 130

Město: Prostějov

PSČ: 79601

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Antonín Zajíček, Antonin.Zajicek@prostejov_eu, tel.: 582 329 364

WWW: http://www.prostejov.eu