Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01096

Celkové způsobilé výdaje: 18 789 754,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 31. prosinec 2012

Popis projektu

Stávající prostor před nádražím ČD v Šumperku je neuspořádanou zpevněnou plochou, kde neregulovaně parkují osobní vozidla, zastavují zde autobusové linky a pohyb pěších není výrazněji usměrněn a ochráněn. Stávající stav přednádraží je nevyhovující, neodpovídá kapacitním, funčním ani normovým požadavkům. Cílem projektu je odstranění tohoto stavu, tj. komplexní rekonstrukce celého přednádražního prostoru na ul. Jesenické a na přilehlé ul. 17.listopadu, po křižovatku s ul. Jeremenkovou. Realizací projektu dojde k zlepšení podmínek k přecházení pěších ve směru nádraží- centrum přes Jesenickou ulici, tj. silnici I. třídy. Dále budou vybudovány komunikace a zpevněné plochy vč. dopravního značení, 53 parkovacích stání (z toho 4 vyhrazená stání pro invalidy a 4 pro vozidla taxislužby), 2 stání pro autobusy, veřejné osvětlení a bude vysazena zeleň.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy v Šumperku prostřednictvím opatření směřujících k posilování spolupráce a integrace jednotlivých druhů dopravy. Dílčími cíli projektu jsou úpravy a zplepšení stavu přednádražního prostoru v Šumperku, zvýšení bezpečnosti pohybu chodců vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace, zregulování stání individuální automobilové dopravy a propojení s cyklodopravou, navýšení estetiky, čistoty a bezpečnosti, zajištění lepší orientace pro cestující atd.

Realizátor projektu

Název: Město Šumperk

IČ: 00303461

Ulice: nám. Míru 1

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Eva Mičkechová, eva.mickechova@musumperk_cz, tel.: 583388355

WWW: http://www.sumperk.cz