Rekonstrukce objektu bývalé sokolovnyve Slušovicích

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01107

Celkové způsobilé výdaje: 21 611 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 3. září 2012

Popis projektu

Realizací projektu dojde k rekonstrukci zázemí pro volnočasové využití, rozšiřování kapacit a doplňování nabídky služeb za účelem zatraktivnění objektu sokolovny pro jeho návštěvníky z řad místních obyvatel, ale i návštěvníků okolních obcí.
Projekt předpokládá rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny ve Slušovicích a sousedního objektu rodinného domu. Oba řešené objekty jsou v majetku města. Cílem navrženého řešení je vytvořit dispozičně
fungující objekt společenského účelu s univerzálním spojením kulturních funkcí společenského sálu a městské knihovny. Projekt dále sleduje rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města a okolí a vytvoření funkčního zázemí pro setkávání spolků ve městě. Přesun knihovny do větších prostor umožní mimo jiné pořádat více besed a jiné akce pro děti i dospělé. Bude vytvořeno volnočasové zařízení, v rámci kterého vznikne kvalitní zázemí pro návštěvníky - společenský sál s celkovou kapacitou 220 míst při hledištním uspořádání a s kapacitou 110 míst při stolovém uspořádání s tancem. Bude provedena rekonstrukce stávající sokolovny se sociálním zařízením, zázemím pro spolkovou činnost ve městě a přístavba knihovny. rekonstruovaný sál bude nově ozvučen a vybavem divadelní technikou. 

Cíle projektu

Realizací projektu dojde na na místě stávajícího objektu zchátralé sokolovny k vybudování chybějícího moderního areálu pro pořádání společenských a kulturních akcí. Bude vytvořeno zázemí, které bude atraktivní jak pro obyvatele města, tak i pro
návštěvníky z okolních obcí.

Průběh

Bude zahájen výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace. Po přípravě projektové dokumentace a výběru dodavatele stavby bude zahájena fyzická realizace projektu v souladu s harmonogramem.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko

Realizátor projektu

Název: Město Slušovice

IČ: 00284475

Ulice: Nám. Svobody 25

Město: Slušovice

PSČ: 763 15

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. František Pavelka, mesto@slusovice_cz, tel.: 577983344

WWW: http://www.slusovice.cz