Rekonstrukce muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00933

Celkové způsobilé výdaje: 4 900 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Projekt je umístěn do místní části Záhlinice města Hulín, které leží ve Zlínském kraji, 6 km severovýchodně od Kroměříže. Předmětem projektu je rekonstrukce historické budovy Obecního domu v Záhlinicích, v níž je v současné době umístěna expozice Františka Skopalíka, jenž byl záhlinickým rodákem. Objekt Obecního domu býval sídlem obecní rady a hospodou. Impozantní architektura budovy zdobila v dřívější době svou pseudobarokní fasádou obecní návesi. Hrubými zásahy v minulosti byla ovšem fasáda zničena a nahrazena hladkou vápennou omítkou, přičemž zůstal zachován pouze historicky cenný kamenný znak obecní pečeti a pamětní deska Františka Skopalíka. V současné době se nachází v zanedbaném stavu vedoucí k postupnému chátrání neboť finanční prostředky na opravy a udržování uvolňované z obecního rozpočtu brzy nepostačí pokrýt náklady na zásadní stavební opravy tohoto historického objektu. Vnitřní dispozice domu ve své současné podobě neodpovídají běžným požadavkům na provoz veřejné instituce jako je zřízení muzea o celkové užitné ploše 446 m2. V objektu je dnes pouze jediné WC, zastaralé elektrorozvody a vytápění je řešeno zastaralým kotlem na tuhá paliva. Samotná výstava expozic je provozována na pouhých 89 m2, což zdaleka neumožňuje zpřístupnit návštěvníkům všechny získané exponáty. Nejzajímavější exponáty vypovídající o životě a díle Františka Skopalíka se tak tísní v jediné místnosti ve druhém patře objektu, přičemž ostatní plocha je prázdná a díky špatnému technickému stavu (především podlah, oken a dveří) a celkovému dispozičnímu řešení nepoužitelná pro muzejní účely. Provoz muzea je pouze o sobotách, což umožňuje pouze minimální využití potenciálu objektu Obecního domu. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a částečně i obyvatelé Záhlinic a okolí, kteří mají zájem o poznání kulturních tradic regionu. Rekonstrukcí Obecního domu dle dotazovaných lidí dojde ke zvýšení atraktivnosti Záhlinic, potažmo blízkého okolí, a k přilákání dalších návštěvníků do regionu.

Cíle projektu

-zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu
-zvýšení atraktivity města Hulín v rámci cestovního ruchu
-zvýšení celoroční návštěvnosti města Hulín
-prodloužení průměrné doby pobytu v regionu a tím zvýšení příjmů ostatních subjektů ve městě
-snížení nezaměstnanosti ve městě Hulín

Průběh

Projekt řeší rekonstrukci Obecního domu včetně venkovního areálu s cílem využít veškerou zrekonstruovanou plochu k instalování muzejních expozic věnovaných především památce Františka Skopalíka. Budova je dvoupatrová se sedlovou střechou, sklepem a bezbariérově přístupná bude pouze v rámci 1. NP, neboť z technického i dispozičního řešení není možné zpřístupnit 2 NP instalací výtahu či plošiny pro vozíčkáře. V budově se bude nacházet kancelář muzea, konferenční místnost s malou čajovou kuchyňkou, toalety pro ženy, muže a invalidy, úklidová komora, sklad zahradnického nářadí, 6 místností expozice muzea, hotovostní WC v 2 NP a depozitář muzea.Venkovní areál bude z části využit jako krytá výstavní plocha a z části bude nadále zachována jako travní porost s možností výsadby rostlin, které jsou typické pro Hulinsko. Projekt též řeší rekonstrukci zpevněných ploch, chodníků a komunikací v areálu muzea. Projekt vytvoří 1 pracovní místo. Byla již zpracována DSP a koncem ledna se zažádá o SP.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: MĚSTO HULÍN

IČ: 00287229

Ulice: nám. Míru 162

Město: Hulín

PSČ: 768 24

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Roman Hoza, hoza@hulin_cz, tel.: 573350525

WWW: http://www.hulin.cz