Rekonstrukce mostu ev. č. 449-040 Unčovice

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00746

Celkové způsobilé výdaje: 25 015 150,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 31. říjen 2010

Popis projektu

Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách mostu - ve snesení celého mostního svršku (tj. odstranění zábradlí, odfrézování konstrukce vozovky, odbouráni říms mostu a spádového betonu) až na prefabrikované nosníky. Nově se na mostě provede spádový beton, izolace bude celoplošná na pečetící vrstvu. Navrhovaná volná šířka mostu mezi obrubníky a svodidly bude zachována 11,0 m, nové římsy budou v šíři 1,55 m (levá i pravá). Římsy na mostě budou monolitické, povrch bude ošetřen nátěrem. Povrch nouzových chodníků bude zdrsněn stryáží. Spodní stavba mostu a podhled nosné konstrukce bude sanován podle míry poškození. Svahy pod mostem se zpevní lomovým kamenem do betonu. Podél pravých křídel mostu se provedou revizní schodiště (až na terén pod mostem ? úroveň komunikací). Vzhledem k umístění stavby v extravilánu bude mostní konstrukce vybavena ocelovým svodidlem s úrovní zadržení H2. Za svodidlem bude umístěn nouzový chodník šířky 0,75 m. Ocelové zábradlí bude ocelové z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní, výška madla nad povrchem římsy bude 1,10 m. V rámci stavby není provedena přeložka žádné inženýrské sítě.
V souvislosti s provedením nové vozovky na mostě bude nutné provést i úpravu a napojení povrchu stávající silnice II/449. Úprava komunikace začíná cca 54 m před mostem, přechází přes most a končí cca 59 m za mostem. Celková délka úpravy silnice (včetně mostu) činí 186 m. Úprava silnice spočívá v odfrézování živičných vrstev (2 až 3 vrstvy proměnné tloušťky) a položení nového asfaltového koberce.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu Správy silnic Olomouckého kraje je zvýšení kvality dopravní infrastruktury rekonstrukcí mostu ev. č. 449-040 Unčovice. Projekt řeší komplexní rekonstrukci mostního objektu. Z hlediska podporovaných aktivit výzvy č. 15 se jedná o odstranění nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a odstraňováním bodových závad.
Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách mostu - ve snesení celého mostního svršku (tj. odstranění zábradlí, odfrézování konstrukce vozovky, odbouráni říms mostu a spádového betonu) až na prefabrikované nosníky. Nově se na mostě provede spádový beton, izolace bude celoplošná na pečetící vrstvu. Navrhovaná volná šířka mostu mezi obrubníky a svodidly bude zachována 11,0 m, nové římsy budou v šíři 1,55 m (levá i pravá). Římsy na mostě budou monolitické, povrch bude ošetřen nátěrem. Povrch nouzových chodníků bude zdrsněn stryáží. Spodní stavba mostu a podhled nosné konstrukce bude sanován podle míry poškození. Svahy pod mostem se zpevní lomovým kamenem do betonu. Podél pravých křídel mostu se provedou revizní schodiště (až na terén pod mostem ? úroveň komunikací). Vzhledem k umístění stavby v extravilánu bude mostní konstrukce vybavena ocelovým svodidlem s úrovní zadržení H2. Za svodidlem bude umístěn nouzový chodník šířky 0,75 m. Ocelové zábradlí bude ocelové z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní, výška madla nad povrchem římsy bude 1,10 m. V rámci stavby není provedena přeložka žádné inženýrské sítě.
V souvislosti s provedením nové vozovky na mostě bude nutné provést i úpravu a napojení povrchu stávající silnice II/449. Úprava komunikace začíná cca 54 m před mostem, přechází přes most a končí cca 59 m za mostem. Celková délka úpravy silnice (včetně mostu) činí 186 m. Úprava silnice spočívá v odfrézování živičných vrstev (2 až 3 vrstvy proměnné tloušťky) a položení nového asfaltového koberce.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz