Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně - 2. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01286

Celkové způsobilé výdaje: 20 491 487,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Během realizace projektu dojde ke kompletní rekonstrukci komunikací, chodníků a dotčených travnatých ploch, které jsou rozděleny do následujících stavebních objektů:


SO 101 - Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Dvořákova
SO 102 - Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici na nám. Republiky
SO 103 - Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici M. Gardavské
SO 104 - Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Jiráskova.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je II. etapa rekonstrukce stávajících místních komunikací v Kojetíně, zahrnujícícch ulici Dvořákova, ulici na nám. Republiky, ul. M. Gardavské a ul. Jiráskova, které navazují na komunikace řešené v rámci I. etapy. V rámci této rekonstrukce se provádí kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků včetně
dotčených travnatých ploch.

Průběh

Během realizace projektu dojde k rekonstrukci komunikací: komunikace jsou navrženy na třídu dopravního V-lehké, návrhová úroveň porušení D2. Komunikace jsou provedeny s asfaltobetonovým krytem, lemované silničními obrubníky a řádkem přídlažby z drobné žulové kostky. Dlážděné chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby šedé, vjezdy ze zámkové dlažby červené. Komunikace je vybavena stávajícím veřejným osvětlením a dopravním značením.
Výsledkem projektu je revitalizace území, protože investicemi do infrastruktury přispívá ke zvýšení
kvality života a atraktivity území pro obyvatele Kojetína.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu není mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Město Kojetín

IČ: 00301370

Ulice: Masarykovo náměstí 20

Město: Kojetín

PSČ: 75201

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Miloš Pavlík, m.pavlik@radnice_kojetin_cz, tel.: 581277475