Rekonstrukce městského zdravotnického zařízení

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01126

Celkové způsobilé výdaje: 11 473 834,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 29. červen 2012

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy městského zdravotnického zařízení ve Městě Zlaté Hory. Projekt počítá s rekonstrukcí objektu, díky níž dojde k eliminaci mnoha nedostatků. Dojde k rekonstrukci střechy, výměně oken a k zateplení obvodového pláště budovy. Projekt dále počítá s modernizací čekáren a rekonstrukcí sociálních zařízení. Rekonstrukcí projdou také vnitřní rozvody ÚT, elektroinstalace, vody a kanalizace. Velmi důležitou součástí předkládaného projektu je bezbariérové řešení budovy. Rekonstrukce se bude týkat schodiště u vchodu do hlavní budovy, schodiště uvnitř budovy vedoucí do druhého nadzemního podlaží a sociálního zařízení.

Realizací projektu vznikne kvalitní, bezpečné a odpovídající zázemí pro poskytování zdravotní péče pro občany města a také pro občany okolních obcí, pro které je Město Zlaté Hory spádové v poskytování zdravotní péče. Vznikne zmodernizované zázemí pro poskytování zdravotních služeb s lepšími technickým vlastnostmi a s bezbariérovým řešením.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje zdravotní
infrastruktury. Specifickým cílem projektu je rekonstrukce budovy městského zdravotnického zařízení ve Městě Zlaté Hory. Účelem je vytvořit kvalitní, bezpečné a odpovídající zázemí pro poskytování zdravotní péče a služeb pro občany města a také pro občany okolních měst, kteří do Zlatých Hor k lékaři dojíždějí. K cílům projektu také patří zlepšení celkového stavu budovy a snížení její energetické náročnosti. Budova je díky svému špatnému stavu náročná také údržbu a provozní náklady. Objekt není řešen bezbariérově, což neodpovídá standardům dnešní doby.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Město Zlaté Hory

IČ: 00296481

Ulice: nám. Svobody 80

Město: Zlaté Hory

PSČ: 793 76

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332