Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00317

Celkové způsobilé výdaje: 24 185 424,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. únor 2009 až 11. prosinec 2009

Popis projektu

Obec Loučná nad Desnou nedisponuje zařízením pro pořádání kulturních a společenských akcí a navíc se potýká s problémem chátrající budovy kulturního domu (bývalé oranžérie), která se nachází v areálu zámeckého parku v centru obce. Tato budova je mimo provoz.

Obec se rozhodla řešit oba problémy současně, a to rekonstrukcí kulturního domu (bývalé oranžérie). Kulturní dění v obci se pozvedne a Loučnám bude moci navázet na svou téměř ztracenou tradici kulturních vystoupení.

Na místě vstupu do stávající kotelny bude vybudován nový hlavní vstup do objektu. V 1. nadzemním podlaží se bude nacházet sál pro 137 sedících diváků, jeviště, sociální zařízení, občerstvení, příruční sklad a klubovna se zvláštním vstupem, šatnami a sociálním zařízením. Vstup do objektu bude zajištěn bezbariérově. Ve 2. nadzemním podlaží bude vybudována galerie s výhledem do sálu, kuchyňka a sklady. Přes sklady se projde až na horní lávku lemující jeviště, která umožňuje instalaci a ovládání divadelní techniky.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.

Strategické cíly projektu jsou následující:
a) zlepšení kvality života v obci, zvýšení atraktivity obce i regionu - zabránění vylidňování venkova;
b) rozvoj sociální infrastruktury obce - rozvoj kulturních zařízení vhodných pro konání kulturních a společenských akcí;
c) sociální integrace starších osob důchodového věku - zapojení seniorů do společenského života;
d) modernizace a regenerace zchátralých staveb;
e) přispění ke snižování nezaměstnanosti v regionu - vznik nového pracovního místa.

Partneři

Partnery projektu jsou Základní škola Loučná nad Desnou, AVZO TSČ ČR - ZO Rybník Kocián Loučná a Svazek obcí údolí Desné.

Realizátor projektu

Název: Obec Loučná nad Desnou

IČ: 00302953

Ulice: 57

Město: Loučná nad Desnou

PSČ: 788 11

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Martínek, podatelna@loucna-nad-desnou_cz, tel.: 583 235 222

WWW: http://www.loucna-nad-desnou.cz