Rekonstrukce IC Olomouc

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/14.00666

Celkové způsobilé výdaje: 3 155 880,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch -vytvořením moderního, příjemného prostředí pro návštěvníky i pracovníky IC, zkvalitněním služeb poskytovaných návštěvníkům, a to rekonstrukcí exteriéru, interiéru a k vybavení IC novou elektronikou a výpočetní technikou.Současný stav prostor informačního střediska je po dobu 10 let nezměněn. Vyvolává pocit chaosu, nepřehlednosti a jeho nevyhovující interiér neplní funkční a estetickou úlohu. Mimo jiné jsou zde obrovské tepelné ztráty a hlukové zařízení prostor IC (díky špatné funkci oken a dveří).

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch vytvořením
přehledného, funkčního a esteticky kvalitního prostoru IC pro důstojnou reprezentaci města Olomouce, posílení pozice informačního centra v rámci systému praktické propagace města s pozitivním vlivem na zvýšení atraktivnosti území pro rozvoj cestovního ruchu", a to především zkvalitněním služeb v oblasti cestovního ruchu v
regionu, realizací projektu komplexního charakteru, který rozšíří stávající nabídku služeb v území, zvýšením standardu služeb poskytovaných informačním centrem.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Lenka Zdráhalová, lenka.zdrahalova@olomouc_eu, tel.: 588487603

WWW: http://www.olomouc.eu