Rekonstrukce fotbalového areálu Šternberk

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00732

Celkové způsobilé výdaje: 13 227 427,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 30. červen 2011

Popis projektu

Ve Šternberku se nachází pouze jedna travnatá plocha, kterou lze využít jako hřiště pro kopanou. Toto hřiště je situováno v areálu FK Šternberk. K dispozici je zde ještě jedno škvárové hřiště, které je však zcela nevyhovující, neboť neodpovídá současným sportovním standardům.Fotbalový klub Šternberk je tak nucen hledat alternativní plochy v okolních obcích pro tréninky všech družstev (přípravka, žáci, dorost i muži). Stávající jediné fotbalové hřiště je tak díky enormnímu zatížení k dispozici výhradně členům FK Šternberk. Plocha škvárového tréninkového hřiště není osvětlená, což neumožňuje využití této plochy ve večerních hodinách.Pod stávajícími tribunami fotbalového stadionu se nachází zázemí pro sportovce, které je funkčně i kapacitně nevyhovující. Nová sportovní plocha o rozměrech 90 x 50 m s povrchem z umělé trávy se bude nacházet na místě stávajícího škvárového hřiště a funkčně ho zcela nahradí. Kolem nové umělé sportovní plochy bude osazeno osvětlení, které umožní využití hřiště i ve večerních hodinách. Realizací výměny povrchu tréninkového hřiště budou vytvořeny ideální podmínky pro tréninky hráčů Fotbalového klubu Šternberk, výuku tělovýchovy ipro další rozvoj sportu ve městě vůbec. Vybudováním nového tréninkového hřiště vznikne prostor pro kvalitnější práci s mládeží a zvýšení členské základny klubu. Rovněž lze předpokládat, ževýznamně přispěje k prevenci proti kriminalitě dětí a mladistvých.

Cíle projektu

Cílem projektu je rekonsturkce tréninkového hřiště a zázemí pro sportovce ve městě Šternberk. Cílem je zvýšení atraktivity a zlepšení kvality života prostřednictvím investice do volnočasové infrastruktury.

Průběh

Výstupem projektu je vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem, nové osvětlení hřiště, nová kanalizace a rekonstrukce zázemí pro sportovce a veřejnost.

Realizátor projektu

Název: Fotbalový klub Šternberk, o. s.

IČ: 452 371 91

Ulice: Blahoslavova 1434/15

Město: Šternberk

PSČ: 78501

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Bc. Zbyněk Hanzl, hanzlzbyna@tiscali_cz, tel.: 602 935 088

WWW: http://www.fksternberk.blg.cz