Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00973

Celkové způsobilé výdaje: 17 986 333,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2009 až 30. říjen 2011

Popis projektu

Jedná se o objekt občanské vybavenosti s restaurací, knihovnou, víceúčelovým sálem pro potřeby pořádání kulturních akcí obce Zdounky včetně potřebného zázemí domu kultury.

Hlavním cílem komplexní rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách budou nejen stavební úpravy dispozice objektu včetně nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT, kanalizce apod., ale především řešení statických poruch nosných i nenosných konstrukcí a sanaci vhkého zdiva v suterénu objektu, který vykazuje značné provlhání v místu styku obvodových konstrukcí se zeminou (ustálená hladina spodní vody v je v hloubce 0,85 m - nutno řešit dodatečnou tlakovou hydroizolaci stavby včetně vysušení suterénu). Součástí rekonstrukce bude i výměna výpní otvorů (oken , dveří) a zateplení fasády a střešní konstruce.

Cílem stavebních úprav musí být efektivnost postupu stavebních prací v návaznosti na ekonomické ukazatele při provádění stavby a následně vlastního provozu stavby.

Cíle projektu

Komplexní rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách, který vykazuje statické poruchy nosných i nenosných konstrukcí a v suterénu objektu vykazuje značné provlhání v místu styku obvodových konstrukcí se zeminou. Jedná se o objekt občanské vybavenosti s restaurací, knihovnou, víceúčelovým sálem pro potřeby pořádání kulturních akcí obce Zdounky včetně potřebného zázemí domu kultury.

Průběh

V současné době má Obec Zdounky platný Územní plán sídelního útvaru Zdounky a zpracovanou objemovou studii rekonstrukce domu kultury. V současné době probíhá vypsání výzvy k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení PD - DSP a IČ SP (včetně stavebněntechnického průzkumu stavby), prováděcí dokumentace PD - DPS, výkon Autorského dozoru - AD a zadání stavby.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Obec Zdounky

IČ: 00287938

Ulice: -- 27

Město: Zdounky

PSČ: 768 02

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Martin Drkula, starosta.zdounky@knet_cz, tel.: 573 365 108

WWW: http://www.zdounky.cz