Rekonstrukce domů DPS a azylového domu v Uničově

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00737

Celkové způsobilé výdaje: 16 064 400,79 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 20. červen 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

V rámci dvou budov DPS se bude jednat o rekonstrukci 22 bytových jednotek (7+15),které v současné době nejsou z důvodu nedostatku financí stavebně upraveny. Dispoziční řešení objektu se navrhovanými úpravami změní -vzniknou bezbariérové bytové jednotky se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umývadlem a WC,kuchyňkou a pokojem splňujícím veškeré platné hygienické normy.
Kompletní rekonstrukcí obou budov azylového domu a přístavbou dojde ke zvýšení ubytovací kapacity, zlepšení ubytovacích podmínek klientů a klientek, zkvalitnění poskytování sociálních služeb.
Součástí projektu je také pořízení automobilu upraveného pro převoz tělesně zdravotně postižených klientů.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je provedení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou č.p.662 a 663 a azylového domu č.p.406 a 407 v Uničově. Realizací projektu dojde ke zlepšení technického stavu budov, zabezpečení bezbariérovosti, rozšíření kapacity těchto sociálních zařízení a rozšíření poskytovaných terénních služeb. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života v regionu, atraktivity města, zajištění kvalitních a dostupných
sociálních služeb prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb.

Realizátor projektu

Název: Město Uničov

IČ: 00299634

Ulice: Masarykovo náměstí 1

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Hodulák, phodulak@unicov_cz, tel.: 585088229

WWW: http://www.unicov.cz