Regenerace náměstí v Brumově-Bylnici - I. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01273

Celkové způsobilé výdaje: 23,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 4. leden 2010 až 31. říjen 2012

Popis projektu

Brumov-Bylnice je hraničním městem mezi Českou a Slovenskou republikou. V centru města se nachází náměstí, které je součástí Městské památkové zóny a tvoří historické, správní a obchodní centrum města. 

Náměstní je v současné době celkově v nevyhovujícím stavu, jeho řešení již neodpovídá současným požadavkům na organizaci dopravy, počtu uživatelů a působí rušivě pro návštěvníky města a blízkého hradu Brumov. V centru je patrný nedostatek parkovacích míst, stávající parkoviště jsou nevhodně řešena. Centrum města není úplně řešeno jako bezbariérové. Pojízdné a pochůzí plochy na náměstí vykazují špatný technický stav, je zastaralé a nevyhovující veřejné osvětlení i mobiliář. 

Potřebnost projektu je dána polohou města a socioekonomickou situací v něm. Město je spádové pro 7 obcí a tomto území žije celkem 11 971 obyvatel. Ve městě je koncentrováno množství služeb (a většina z nich je v okolí náměstí), které slouží také obyvatelům těchto okolních obcí, odpadá tak nutnost dojíždět do vzdálenějších sídel. 

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu:
Zvýšení kvality života ve městě a zvýšení atraktivnosti města pro návštěvníky prostřednictvím investice do revitalizace historického náměstí.

Specifické cíle projektu:
- Úprava historického náměstí s cílem zvýšení jeho funkčnosti pro jeho uživatele
- Zatraktivnění historického centra města pro návštěvníky
- Zvýšení sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí
- Revitalizace a obnova architektonického tradičního valašského rázu
- Zlepšení přístupnosti obyvatel k místní občanské vybavenosti a službám lokalizovaným v centru města a v jeho těsné blízkosti
- Zlepšení organizace dopravy na náměstí
- Vybudování kvalitní oddychové zóny v centru města

Průběh

Projekt odstraní nevyhovující stav náměstí Hildy Synkové. Bude komplexně upravený systém parkování a definovaná parkovací stání, provedena rekonstrukce a výměna nevyhovujících povrchů při zachování typických historických prvků, provedena rekonstrukce a doplnění inženýrských sítí v souladu s aktuálními požadavky. Realizací projektu dojde ke zlepšení funkcí náměstí a ucelenému architektonickému určení centrálního veřejného prostranství.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

-

Realizátor projektu

Název: Město Brumov-Bylnice

IČ: 00283819

Ulice: Hildy Synkové 942

Město: Brumov-Bylnice

PSČ: 76331

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Vlastimil Macháč, vlastimilmachac.meu@brumov-bylnice_cz, tel.: 577 305 132

WWW: http://www.brumov-bylnice.cz

Fotogalerie

P1010120.JPG
P1010120.JPG

P1010117.JPG
P1010117.JPG