Půdní vestavba pro rozšíření výuky

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00539

Celkové způsobilé výdaje: 25 057 416,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 6. srpen 2007 až 30. červen 2010

Popis projektu

Investiční projekt Gymnázia Kojetín, který je zaměřen na vybudování půdní vestavby s novými učebnami, je motivován snahou školy zajistit pro své žáky dostatečné prostorové a technické zázemí a tím i kvalitní studijní podmínky, které umožní žákům získat lepší vzdělání pro možnost dalšího studia i následného uplatnění na trhu práce.

Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity stávající budovy gymnázia o multimediální učebnu, kmenovou učebnu, tři jazykové učebny, tři kabinety a příslušné sociální zázemí, které vzniknou v půdních prostorách gymnázia.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.

Strategické cíle projektu jsou následující:
a) Modernizace vzdělávací infrastruktury - rozšíření vzdělávací infrastruktury a výukových kapacit.
b) Zlepšení jazykové i jiné vzdělanosti obyvatel tohoto regionu s následnými pozitivními vlivy na zaměstnanost a celkový rozvoj regionu.
c) Podpora všeobecného vzdělávání, které je nezbytnou podmínkou pro následný rozvoj terciárního vzdělávání.

Průběh

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Partneři

Městské kulturní středisko Kojetín,
Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Realizátor projektu

Název: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

IČ: 70259861

Ulice: Svatopluka Čecha 683

Město: Kojetín

PSČ: 752 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Květoslava Švédová, svedova@gkj_cz, tel.: 581705331

WWW: http://www.gkj.cz