Prostějov - Historie a současnost města z radniční věže

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00922

Celkové způsobilé výdaje: 10 375 878,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 12. říjen 2010 až 20. srpen 2011

Popis projektu

Záměrem projektu je zpřístupnění, otevření a zatraktivnění věže historické radnice na nám. T. G. Masaryka v Prostějově potenciálním návštěvníkům města, stejně jako všem občanům.

Stavba radnice byla dokončena v roce 1914.   Od svého dokončení je radnice neustále využívána ke svému původním účelu, tj. správě a samosprávě města. V minulých letech proběhly stavební úpravy objektu a po roce 1994, kdy byl přestavěn sousedící dům, došlo k rozšíření radnice a jejich vzájemnému propojení. Stavebně je dnes objekt v dobrém stavu, vyžaduje pouze průběžnou údržbu a opravy. Jedinou nevyužívanou částí je prostor krovu a radniční věže.

Radniční věž je tedy v současné době nevyužíváná a nemá žádnou funkční náplň. Jejím nejcennějším artiklem je jedinečný výhled na město Prostějov a jeho okolí, který nemá ve městě obdoby a který je v současné době jak obyvatelům, tak návštěvníkům města zcela skryt.

Cílem projektu je tedy otevření a zpřístupnění věže radnice a zajištění vyhlídky z ní. Vnitřní prostory věže budou současně využity pro umístění několika stálých expozic. Každá výšková úroveň věže umožní návštěvníkům měnící se výhled na město a jeho okolí a bude zároveň doplněna o expozice zaměřené na poznání města a jeho historie.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšenít atraktivitu města Prostějova z pohledu cestovního ruchu, a to prostřednictvím zpřístupnění věže historické radnice na nám. T. G. Masaryka v Prostějově potenciálním návštěvníkům města, stejně jako jeho obyvatelům.

Průběh

Přípravná fáze projektu zahrnovala schválení záměru projektu a předložení žádosti o dotaci z ROP SM Radou města Prostějova dne 12.1.2010. Projektová žádost vycházela ze studie zpracované firmou Knesl + Kynčl s. r. o. Studie byla následně rozpracována do projektové dokumentace pro stavební povolení.

Po vydání stavebního povolení a ukončení zadávacího řízení bude zahájena realizační fáze projektu, tj. budou provedeny stavební práce a budou instalovány expozice.

Provozní fáze projektu bude zahájena slavnostním otevřením veže pro veřejnost. Běžný provoz bude zajišťován v rámci provozu celého objektu radnice; provoz pro turisty bude zajišťován prostřednictvím turistického informačního centra města.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

-

Realizátor projektu

Název: Město Prostějov

IČ: 00288659

Ulice: nám. T. G. Masaryka 14

Město: Prostějov

PSČ: 79601

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Antonín Zajíček, antonin.zajicek@prostejov_eu, tel.: 582329364

WWW: http://www.prostejov.eu