Než odevzdáte projekt

Co je dobré udělat hned na začátku?

Na začátku je nutné mít základní představu o tom, v čem vidím problém a co chci řešit. Anebo mám představu o rozvojovém záměru. To znamená vědět, co je podstatou záměru a v čem spočívá jeho řešení. Komu konkrétně toto řešení přinese nějaký užitek, jestli v blízkém okolí neexistuje podobná aktivita, jak budu následně zajišťovat provoz takové investice, a kolik mě to v budoucnu bude stát na provozních výdajích. Důležité je také skutečnost, aby tato představa byla v souladu s rozvojovým plánem, který je navíc veřejně projednaný. Můžu tím tak úřadu jasně doložit, že tu existuje reálný a dlouhodobý zájem na realizaci zamýšleného záměru.

POZOR: Rozhodně nepostupujete tak, že na poslední chvíli před uzávěrkou výzvy budete uměle vymýšlet projekt za každou cenu.

Co dělat, když mám jasno o svém záměru?

Pokud jsem například starostou v malé obci, je dobré hned v úvodu kontaktovat externího konzultanta, se kterým svůj záměr podrobně proberu. Města mají většinou své vlastní projektové manažery, kteří si ně­které fáze přípravy podkladů pro projekt provádějí sami. V každém případě doporučujeme i s externím konzultantem kontaktovat Úřad Regionální rady a ujistit se, že je reálné se ucházet o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava a že se tak nebudete pouštět do zbytečné práce.

POZOR: Získejte reference o externích konzultantech ... ptejte se na znění smlouvy a počítejte s vyhlášením výběrového řízení.