BENEFIT7

Elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V případě schválení projektu slouží i nadále jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem, např. k předávání monitorovacích zpráv nebo podávání žádostí o platbu.  

BENEFIT7 je přístupný je na adrese https://www.eu-zadost.cz

 

Instrukce k vypracování webové aplikace BENEFIT 7