VŘ na dodavatele stavby Fyzická revitalizace Revolučního náměstí a navazujících komunikací v Brodku u Přerova

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 589 710 bez DPH

Datum vyhlášení: 27. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
7. září 2015 14:00

Název zadavatele: Městys Brodek u Přerova

Sídlo zadavatele:
Masarykovo náměstí 13, 75103 Brodek u Přerova

IČ zadavatele: 00301078

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba:
Ing. Roman Zbožínek

Telefon: 581741617

E-mail: starosta@brodekuprerova_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem stavby je komplexní revitalizace území mezi centrem městyse Brodek u Přerova a vlakovým nádražím (o celkové rozloze 3 553 m2), které je tvořeno prostorem Revolučního náměstí a navazujícími komunikacemi - průtahem silnice III/01856 (ul. 9. května) a dvěma místními komunikacemi (ulicemi Havlíčkova a Fučíkova).

 

Jednotlivými částmi projektu jsou:

•                    stavební obnova osy 1 – délka 204 m, ul. 9. května (silnice III/01856), příjezdová komunikace k nádraží – upravuje se nároží křižovatky s II/150 pro zvýšení bezpečnosti – zpevněné plochy se nahrazují veřejnou zelení, zřizuje se po zúžení krajské silnice jednostranný parkovací pruh s podélnými stání (15), parkovací plocha s kolmými stání (7 vč. jednoho vyhrazeného), jednostranný (částečně oboustranný) chodník vč. míst pro přecházení;

•                    stavební obnova osy 2 – délka 142 m, ul. Fučíkova, zajišťuje přístup od ul. Havlíčkové k nádraží a lékárně, zároveň řeší napojení na již obnovené místní komunikace v rezidenční zástavbě; upravuje se povrch komunikace, zřizují se tři parkovací stání u lékárny a provádí se kompletní rekonstrukce chodníku, částečně oboustranného;

•                    stavební obnova osy 3 – délka 246 m, ul. Havlíčkova, úsek od ul. Fučíkova k Revolučnímu náměstí, zajišťuje přístup přes uličku do centra městyse; upravuje se křižovatka pro zvýšení bezpečnosti na ul. 9 května, vytváří se ucelený chodník, samotný jízdní pás komunikace prošel rekonstrukcí;

•                    stavební obnova osy 4 – délka 38, chodník podél parku mezi ul. Havlíčkova a ul. 9. května;

•                    doplnění území mobiliářem – odpadkové koše, stojany na kola, lavičky;

•                    vegetační úpravy parčíku a doplňkových ploch u komunikací vč. výsadby stromů

 

 

 

Dílo je podrobně specifikováno v přílohách Zadávací dokumentace (projektová dokumentace), konkrétně přílohy č. 8 Projektová dokumentace a příloha č. 3 Výkaz výměr. 

Místo dodání / převzetí plnění:

Brodek u Přerova

Související projekt(y):

Soubory ke stažení