Újezd - rekonstrukce místních komunikací

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 947 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 25. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
7. září 2015 10:00

Název zadavatele: Obec Újezd

Sídlo zadavatele:
č.p. 272, 763 25 Újezd

IČ zadavatele: 00284602

DIČ zadavatele: CZ00284602

Kontaktní osoba:
Vladimír Kráčalík

Telefon: +420 607 873 837

E-mail: obec-ujezd@quick_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
JUDr. Zdeňka Šrámková +420 725 731 931 sramkova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu jsou stavební práce v rámci zakázky malého rozsahu mimo režim zákona.

 

Projekt se zabývá revitalizací 2 lokalit v intravilánu obce Újezd. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

2 měsíce od předání staveniště

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Újezd u Valašských Klobouk

Hodnotící kritéria:

nejnižší nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši 100 000,00 Kč k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení