Stavební část projektu Mořské klimatické lázně - Rekonstrukce části budovy a obnovení lázeňské stezky

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 820 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 2. březen 2012

Lhůta pro podávání nabídek:
20. březen 2012 09:30

Název zadavatele: Rožnovské pivní lázně s.r.o.

Sídlo zadavatele:
Pivovarská 6

IČ zadavatele: 27774813

DIČ zadavatele: CZ27774813

Kontaktní osoba:
PhDr. Tomáš Kupčík, Ph.D.

Telefon: +420 776 611 796

E-mail: tomas.kupcik@seznam_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Advokátní kancelář Fryšová 8. května 10, 771 00, Olomouc Tel/Fax: 585 225 192 GSM: 603 861 272 Mail: sekretariat@akfrysova_cz

Popis předmětu zakázky:

Projekt „Mořské klimatické lázně a obnovení lázeňské stezky“ obsahuje stavební úpravy 3. a 4. NP budovy (v současné době se jedná převážně o skladové prostory):

·         ve 3. NP: mořské klimatické lázně, které simulují klimatické prostředí Mrtvého moře, včetně odpočívárny, sociálního zařízení a recepce,

·         ve 4. NP: zázemí pro personál, sociální zařízení.

Součástí je i „Obnovení lázeňské stezky“ v absolutní blízkosti místa realizace projektu až na vrch Kozák, která bude mít nezpevněný povrch a bude řešena v délce  cca 1 km.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Doba a místo plnění zakázky: 10.4.2012 – 28.2.2013, Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 6, 75661

Místo dodání / převzetí plnění:

Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 6, 75661

Hodnotící kritéria:

1. Kritérium č. 1: Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 60%
2. Kritérium č. 2: Délka záruční lhůty na stavební práce stanovená v měsících – váha 20%
3. Kritérium č. 3: Termín odstranění vady ve dnech – váha 10%
4. Kriterium č. 4: Rychlost servisního zásahu v rámci záruční lhůty ve dnech – 10%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Ano, viz příloha "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ PÍSEMNÉ NABÍDKY"

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Ano, viz příloha "ZADAVACI ŘIZENÍ MKLa RoznovpR"

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ano, viz příloha "ZADAVACI ŘIZENÍ MKLa RoznovpR"

Další podmínky pro plnění zakázky:

Ano, viz příloha "ZADAVACI ŘIZENÍ MKLa RoznovpR"

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ano, viz příloha "ZADAVACI ŘIZENÍ MKLa RoznovpR"

Soubory ke stažení