Revitalizace veřejného prostranství v obci Želeč

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4 155 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 20. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
31. srpen 2015 11:00

Název zadavatele: Obec Želeč

Sídlo zadavatele:
Želeč čp. 62

IČ zadavatele: 00288993

DIČ zadavatele: CZ00288993

Kontaktní osoba:
Ing. Bronislava Augustinová

Telefon: +420 582 370 254

E-mail: starosta@zelec_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Bc. Iva Dokoupilová +420 724 035 099 dokoupilovabmasistent.cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostranství v obci Želeč. Obec Želeč se nachází cca 3,5 km jižně od města Brodek u Prostějova. Jedná se o rekonstrukci komunikace (točny), zpevněných ploch z asfaltobetonového povrchu, chodníku a výstavbu parkovacích stání. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 15.12.2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Želeč.

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení