Revitalizace území v obci Měrovice nad Hanou

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3 100 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 18. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
29. září 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Měrovice nad Hanou

Sídlo zadavatele:
Měrovice nad Hanou čp. 131, 752 01 Kojetín

IČ zadavatele: 00636380

DIČ zadavatele: CZ00636380

Kontaktní osoba:
Ladislav Bařina

Telefon: +420 602 514 401

E-mail: starostamerovice@seznam_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Bc. Iva Dokoupilová, tel.: +420 724 035 099, e-mail: dokoupilova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Cílem projektu je rekonstrukce místních komunikací, chodníků a parkovacích míst severovýchodní části obce Měrovice nad Hanou. Realizace projektového záměru zklidní dopravu v daném prostoru, zvýší bezpečnost chodců (především chodců směřujících k vlakovému nádraží) a ostatních nemotorových účastníků silničního provozu.

 

V této lokalitě se nachází hlavní objekty občanské a veřejné vybavenosti obce, které denně využívají místní občané. Občané zde využívají veřejné služby a to odchod, mateřskou školku a vlakové nádraží.

 

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace zakázky bude zahájena ihned po podpisu smlouvy a ukončena nejpozději do 15. 12. 2015.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Měrovice nad Hanou

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Jistota
Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytl jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 60.000,- Kč.
Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
nebo formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.7 zadávací dokumentace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení