Rekonstrukce místních komunikací Tovačov

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4 600 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 6. říjen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
19. říjen 2015 13:00

Název zadavatele: Město Tovačov

Sídlo zadavatele:
Náměstí 12, 751 01 Tovačov

IČ zadavatele: 00302082

DIČ zadavatele: CZ00302082

Kontaktní osoba:
Mgr. Leon Bouchal

Telefon: +420 581 706 951

E-mail: starosta@tovacov_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Bc. Iva Dokoupilová, tel.: +420 724 035 099

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace místních komunikací a veřejných prostranství v Tovačově.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace zakázky musí být dokončena nejpozději do 15. 12. 2015.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území města Tovačova.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zrušeno

Odůvodnění:
Vítězný uchazeč i uchazeč druhý v pořadí odmítli podepsat smlouvu o dílo.