Pravidla publicity

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Metodickém pokynu Publicita.

Metodický pokyn Publicita

V případě, že budete v souvislosti s projektem realizovat jakoukoliv veřejnou aktivitu (ukončení projektu, první akce, představení veřejnosti, apod.), nezaponeňte o tom informovat Úřad Regionální rady: press@rr-strednimorava_cz.

Rádi Vám pomůžeme s propagací.

 

Design manuál řídicího orgánu ROP Střední Morava

 

Základní pravidlo publicity a propagace:

Při propagaci a publicitě projektu financovaného z ROP Střední Morava musí jakýkoliv prvek obsahovat:

  • logo ROP Střední Morava (v povolené variantě)
  • vlajku EU (v povolené variantě)
  • text: Evropská unie
  • text: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • text: Partner pro váš rozvoj

 

Konzultace

V případě potřeby konzultace použití loga ROP Střední Morava kontaktujte prosím

Mgr. Michaela Linhartová
 E:mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz
Tel.: 587 333 315
Mobil: 739 002 410