Jak vkládat veřejné zakázky

Podle metodického pokynu Veřejné zakázky mají příjemci povinnost vyhlašované veřejné zakázky zveřejňovat na webových stránkách Regionální rady Střední Morava v sekci Pro příjemce.

Ještě před zveřejněním zakázky se příjemce musí zaregistrovat (odkaz vpravo nahoře na úvodní straně webových stránek) tak, aby automaticky dostal přístupové heslo. To si při prvním přihlášení do editace webu může změnit. Systém je nastavený tak, že ještě před zveřejněním zakázky musí příjemce vyplnit informace o projektu, v rámci kterého je zakázka vyhlášena. Stačí uvést základní informace o projektu. Příjemci tak budou mít zajištěnu jednu z forem publicity projektu.  Při žadávání informací o projektu musí mít příjemce připravené číslo projektu a HASH kód, který generuje Benefit při zadávání projektu do systému.

Po zveřejnění informací o projektu lze přistoupit k vložení zadávacích podmínek výběrového řízení. K tomu je připraven jednoduchý formulář, ve kterém je potřeba vyplnit základní informace o zakázce. Kompletní vyhlášení zakázky, včetně jejich příloh, lze vkládat v předem připravených samostatných souborech.

Veškeré pokyny pro zveřejnění informací o projektu nebo pro vložení zakázky jsou umístěny při zobrazení stránky na monitoru vlevo nahoře. Podrobnější informace o editaci webu jsou zpracovány v dokementu Návod pro vkládání informací o projektech a zadávání veřejných zakázek na portálu. V případě závažných komplikací volejte: Barbora Číhalová, 587 333 349 nebo 731 636 154.

Návod pro vkládání informací o projektech a zadávání veřejných zakázek na portálu