Duchovní a ralaxační areál v Podolí

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3 800 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 10. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
21. září 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Podolí

Sídlo zadavatele:
Podolí 150

IČ zadavatele: 00291242

DIČ zadavatele: CZ00 291 242

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Rýpalová

Telefon: 777764694

E-mail: e.knotova@investauh_cz

Popis předmětu zakázky:

 

 

Řešená plocha = 4630 m2, návštěvnost 50 os./den.

 

SO01 Zpevněné plochy:

• Zbudování rozptylové plochy před kostelem, betonová dlažba 200x100x80mm do suchého lože – 239 m2, betonová obruba 100mm – 73 m,

 

• Zbudování rozptylové plochy před kostelem z kamenné dlažby + schodiště – 488 m2

Kamenná dlažba v betonu, obruba kamenná 338 m, schodiště kamenné, odvodnění do trvalkových záhonů

 

DPS – DUCHOVNÍ A RELAXACNÍ AREÁL V PODOLÍ

• Zbudování manipulační plochy pro kontejnery - betonová dlažba do suchého lože 200x100x80mm – 86 m2, betonová obruba 100mm, 45 m

 

• Dopadová plocha – štěrk s gumovou obrubou – 267 m2

• Výměna dlažby – chodník, betonová dlažba 200x100x80mm do suchého lože - 272 m2

• Výměna povrchu – relaxační plocha, bude vybourán stávající asfalt a položena betonová dlažba 200x100x80mm do suchého lože – 215 m2

• Zárubní zídky – kamenné zárubní zdi – 66,5 m

 

SO02 Drobné stavby, mobiliář:

• Ukotvení na májku – 1 ks

• Přístřešek na popelnice – 3 ks

• Lavičky na zídkách u kaple – řešené na míru – 4 ks

• Kruhová lavička u kaple – 1 ks, průměr 3 m

• Nátěr zábradlí – 60 m

• Lavičky, 2 x 0,5 m, dřevěná s opěradlem – 12 ks

• Odpadkové koše, 0,8 x 0,4 m, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami – 6 ks

• Výměna oplocení relaxačního areálu, výška oplocení 1.8 m, poplastováno, včetně sloupků – 57 m

• Přesun herního prvku, z důvodu bezpečnostních zón – 2 ks

 

SO03 Sadovnické úpravy:

• Výsadby vzrostlých stromů (lípa, muchovník, okrasná jabloň) – 18 ks

• Výsadby keřů (ptačí zob, hortenzie) – 105 ks

• Trvalkové záhony – 123 m2

• Obnova trávníku – 292 m2

Místo dodání / převzetí plnění:

Obec Podolí

Související projekt(y):

Soubory ke stažení