Dopracování projektu KORIS - Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji - vypracování příloh a dokumentů (2. etapa)

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 150 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 27. září 2010

Lhůta pro podávání nabídek:
4. říjen 2010 10:00

Název zadavatele: Zlínský kraj

Sídlo zadavatele:
Tř.Tomáše Bati 21, 76190 Zlín

IČ zadavatele: 70891320

DIČ zadavatele: CZ70891320

Kontaktní osoba:
Mgr. Milan Filip

Telefon: 577 043 400

E-mail: milan.filip@kr-zlinsky_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dopracování individuálního projektu KORIS - Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji předloženého v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí č. 18/2010 vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblast podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky, respektive vypracování všech příloh a dokumentů nezbytných pro úspěšné dopracování (2. etapa).

Místo dodání / převzetí plnění:

Zlínský kraj, Tř.Tomáše Bati 21, 76190 Zlín

Související projekt(y):

Soubory ke stažení