Dodávka a montáž nábytku a dalších zařizovacích předmětů

Předmět zakázky: dodávka

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 350 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 17. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
25. září 2015 16:00

Název zadavatele: Charita Zábřeh

Sídlo zadavatele:
Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

IČ zadavatele: 42766796

DIČ zadavatele: CZ42766796

Kontaktní osoba:
Jiří Karger

Telefon: 736509430

E-mail: reditel@charitazabreh_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
jméno a příjmení: Tomáš Hampl email: technicky.usek@charitazabreh_cz mobil: +420 736 509 434

Popis předmětu zakázky:

„Dodávka a montáž nábytku a dalších zařizovacích předmětů" je zakázka na vybavení rekonstruovaného objektu Valová 290/9, Zábřeh nábytkem a dalšími zařizovacími předměty pro zřízení zázemí sociálních služeb: pečovatelská služba, Občanská poradna a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

V termínu do 23. října 2015, tento termín je uveden jako maximální a nelze jej překročit.

Místo dodání / převzetí plnění:

Valová 290/9, Zábřeh

Hodnotící kritéria:

Nabídková celková cena za požadovaný soubor vybavení v ceně bez DPH.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Podrobné a detailní podmínky zakázky jsou uvedeny v přiložené Výzvě a jejích přílohách - zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení