Bike aréna Vsetín 3 - stavební část

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 250 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 22. říjen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
2. listopad 2015 10:00

Název zadavatele: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Sídlo zadavatele:
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

IČ zadavatele: 67728189

DIČ zadavatele: CZ67728189

Kontaktní osoba:
Miroslava Koňařík

Telefon: 571450421

E-mail: podatelna@mukarolinka_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764, e-mail:miroslavapilarova@seznam_cz

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba singletrailové trasy v celkové délce cca 3,2 km ve Vsetíně, místní části Semetín. Trail je převládající šířky 0,5 – 1,5 m, jeho první úsek je navržen jako gravity trail o předpokládané délce 0,8 – 1,2 km a druhý úsek je stoupací trail o předpokládané délce 1,8 km až 2,2 km.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:

k.ú. Vsetín, parc.č. 13120, 13121, 13122, 13111/1

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

viz zadávací dokumentace

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

viz zadávací dokumentace

Další podmínky pro plnění zakázky:

viz zadávací dokumentace

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

viz zadávací dokumentace

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zrušeno

Odůvodnění:
V průběhu výběrového řízení se objevily důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby pokračoval ve výběrovém řízení.