Příjemce

euro_v_pen____ence.jpg Příjemcem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, případně jiného právního předpisu, která je zodpovědná za realizaci projektu. Žadatel se stává příjemcem dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo okamžikem zahájení realizace projektu, a to i za předpokladu, že tento okamžik nastane dříve než uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Pro příjemce je určena Příručka pro příjemce.

Potřebujete-li odpovědět otázky týkající se týkající se ROP Střední Morava, pak můžete využít formulář pro odeslání dotazu.