Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00699

Celkové způsobilé výdaje: 21 241 353,17 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. září 2010

Popis projektu

V souvislosti s růstem počtu obyvatel, podporou nové výstavby a vznikem nových nákupních středisek, jsou vytvářeny podmínky pro bydlení a tím přilákání nových obyvatel. Město Zubří je proslulé také svými sportovními úspěchy v házené a atletice a kladnám přístupem obyvatel ke sportovním, volnočasovým a kulturním aktivitám. Dostupnost funkčních sportovišť je poměrně na dobré úrovni, technický stav jednotlivých sportovišť se však výrazně liší. Z toho důvodu město Zubří má v úmyslu vybudovat kvalitní a kapacitně dostačující infrastrukturu pro sportovní a volnočasové využití.

Cíle projektu

vybudování v zájmové lokalitě města Zubří potřebnou infrastrukturu pro sportovní a volnoasové využití, která významným způsobem přispějí ke zlepšení kvality života obyvatel města Zubří a snížení sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže.

Průběh

Po ukončení stavebních prací bude provozní fáze zahrnovat aktivit směřující k bezproblémovému provozu polyfunkčního centra sport.a volnočasových aktivit k zajištění bezproblémového provotu - bude ustanoven správce, který bude mít na starosti údržbu a kontrolu technického stavu sportoviště.

Mezinárodní spolupráce

nebude realizována

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Město Zubří

IČ: 00304492

Ulice: U Domoviny 234

Město: Zubří

PSČ: 756 54

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Lubomír Vaculín, starosta, vaculin@mesto-zubri_cz, tel.: 571757053

WWW: http://www.mesto-zubri.cz