Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015

Registrační číslo: CZ.1.12/4.2.00/32.01563

Celkové způsobilé výdaje: 18 193 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2012 až 30. červen 2015

Popis projektu

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 je zaměřen na aktivity na posílení absorpční kapacity OK a na aktivity související s přípravou OK na programovací období EU 2014-2020. Cílovou skupinou projektu tvoří stávající i potenciální realizátoři projektů s podporou fondů EU, představitelé OK, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a ostatní odborná veřejnost. Cílem projektu je navázat na aktivity předešlých projektů technické pomoci, posílit absorpční kapacitu území a zvýšit informovanost cílové skupiny o programovacím období EU 2014-2020. Cíl projektu budou naplňovat vzdělávací aktivity a partnerská setkání, podpora tvorby strategických dokumentů, aktivity spojené s regionální inovační strategií, propagační a publikační činnost a poradenství a konzultační služby. 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 je zvýšení absorpční kapacity OK, zajištění úspěšného čerpání finančních prostředků ze SF EU a pokračování přípravy území OK na programové období EU 2014+.
Specifickými cíli projekty jsou:
- zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů
- zvýšení odborné připravenosti realizátorů projektů ve fázi realizace i ve fázi udržitelnosti projektů
- zvýšení informovanosti cílové skupiny o úspěšně realizovaných projektech na území Olomouckého kraje
- udržení a posílení administrativní kapacity realizátora projektu v oblasti informovanosti a poradenství na úrovni projektů
- pokračování v aktivitách na přípravu absorpční kapacity na území OK na programovací období EU 2014+
- realizace pilotních akcí zaměřených na posílení regionálních inovačních systémů
- prostřednictvím spolupráce s ÚRR a ZK v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM přispět k naplňování cílů programu
- prostřednictvím spolupráce s ÚRR a ZK přispět k přípravě území NUTS II SM na kohezní politiku EU 2014+

Realizátor projektu

Název: Olomoucký kraj

IČ: 60609460

Ulice: Jeremenkova 40a

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Leona Valovičová, l.valovicova@kr-olomoucky_cz, tel.: 585508236

WWW: http://www.kr-olomoucky.cz