Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010

Registrační číslo: CZ.1.12/4.2.00/02.00156

Celkové způsobilé výdaje: 18 893 570,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2008 až 30. červen 2010

Popis projektu

aktivity projektu:

- pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů,

- vydávání boržur, publikací a dokumentů,

- propagační aktivity,

- příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů,

- aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů

podrobné informace jsou uvedeny na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU v plánovacím období 2007-2013.
Specifickými cíly projektu jsou:
- zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů
- zvýšení odborné připravenosti realizátorů projektů
- zvýšení informovanosti cílových skupin projektu o možnostech čerpání prostředků z ROP SM
- zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o úspěšně a neúspěšně realizovaných projektech
- zvýšení informovanosti o prioritách programu rozvoje Olomouckého kraje

Průběh

informace o průběhu a výsledcích projektu jsou uvedeny na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

Mezinárodní spolupráce

projekt nepředpokládá mezinárodní spolupráci

Partneři

projekt nemá partnery

Realizátor projektu

Název: Olomoucký kraj

IČ: 60609460

Ulice: Jeremenkova 40

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Leona Valovičová, l.valovicova@kr-olomoucky_cz, tel.: 724 057 236

WWW: http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi