Pevnůstka Radíkov - Poterna

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/16.00875

Celkové způsobilé výdaje: 9 800 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 28. únor 2011 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Projekt je situován do objektu kulturní památky " Fest Svatý Kopeček, Fort č.2 Radíkov "na adrese ul. Na Pevnůstce 201/47, 779 00 Olomouc, která je sama o sobě unikátní fortifikační stavbou svého druhu v ČR o rozloze 20 ha. Předmětem projektu je objekt "Poterna", který patří mezi nejatraktivnější prvky památky. Rekonstrukce Poterny je důležitá pro zvýšení návštěvnosti objektu a to jak tuzemskými, tak i zahraničními návštěvníky. Zvláště v kontextu postupného obnovování a zpřístupňování celé fortové a bastionové pevnosti Olomouc, jejíž je nedílnou součástí. Tento projekt předpokládá úzkou spolupráci s ostatními majiteli obdobných pevnůstek a to tak, aby se znásobil výsledný efekt v oblasti seznamování veřejnosti s touto jedinečnou historickou fortifikační památkou na území ČR spolu s takovými komplexy jako je Terezín a Josefov. Projekt nastartuje multiplikační efekt v tom, že podnítí další aktivity provozované přímo v objektu pevnůstky nebo v jejím okolí.
Objekt pevnůstky Radíkov se nachází v dezolátním stavu a neumožňuje vstoupit do jejích podzemních prostor, které jsou již z části pobořené. V případě, že nedojde urychleně k rekonstrukci, tak její důležitá část Poterna se zbortí vlivem narušené statiky v důsledku odtěžení cihelných kleneb původním majitelem, působením prosakující vody a náletové zeleně. Ve fortu se nachází celkem tři takové prvky - Poterny. Zbylé dva jsou v ještě horším stavu a jsou mimo prostor vybraný a schválený památkáři pro celkovou rekonstrukci. Orgány památkové péče vydaly závazné stanovisko, ve kterém povolují provedení rekonstrukce do původního stavu. Stavební úřad vydal územně plánovací informaci, ze které vyplývá, že na projekt nebude třeba vydávat územní rozhodnutí a postačí pouze stavební povolení.

Cíle projektu

Projekt rekonstrukce Poterny má za cíl uvést do původního stavu jeden z nejdůležitějších fortifikačních prvků pevnůstky (fortu) Radíkov a umístit zde expozici k historii této kulturní fortifikační památky, jejího postavení a využití v rámci vojenské strategie obrany města Olomouce jako důležitého obranného hraničního místa Rakousko-Uherské monarchie. Expozice bude určena pro laickou i odbornou veřejnost a zahraniční návštěvníky.
Vlivem nedostatečné péče a odtěžení cihelných kleneb došlo k destrukci větší části této důležité fortifikační stavby a nyní je pro účel prezentace veřejnosti nepoužitelná. Proto se žadatel - občanské sdružení Fort Radíkov rozhodlo provést stavební rekonstrukci s využitím dotace s fondů EU.

Průběh

probíhá druhá etapa žádosti

Mezinárodní spolupráce

Baltic fort routh

Partneři

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.
Fortový věnec
Pevnostní město Olomouc
NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti,o.s.

Realizátor projektu

Název: Fort Radíkov o.s.

IČ: 28557093

Ulice: Vrchní 3

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jan Bednář, jan.bednar@atlas_cz, tel.: 777135001

WWW: http://www.pevnost-radikov.cz