Pension u Sportovního areálu Osvetimany

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00793

Celkové způsobilé výdaje: 19 600 802,40 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2010 až 30. prosinec 2011

Popis projektu

 

Předmětem projektu je dokončení nedostavěného objektu - vybudování nové infrastruktury v oblasti rozšíření a zkvalitnění služeb cestovního ruchu. Konkrétním záměrem je dobudování elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotechniky, sociálního zázemí, zázemí pro wellness a fitcentrum a možnost využít společenskou místnost s kapacitou cca 70 osob pro pořádání různých společenských a vzdělávacích akcí. Dokončení stavby ubytovacího zařízení v Osvětimanech bude mít příznivý vliv na zvýšení celoroční návštěvnosti a udržení stávajících klientů zdejšího areálu. 

 

Záměrem společnosti je z původně zamýšlené ubytovny pro sportovce a turisty vybudovat penzion v kategorii *** se zvýšeným apelem na osoby se sníženou mobilitou a sníženou schopností orientace a pohybu v prostoru. 

 

Objekt penzionu bude primárně sloužit pro běžné klienty cestovního ruchu, doplňkově bude také zaměřen na kongresový cestovní ruch a pořádání školních lyžařských výcviků a výletů.


 

Cíle projektu

Prioritním cílem je dobudování ubytovacího zařízení v turisticky atraktivním místě a tím přispění k rozvoji cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji venkovského území.

Projekt je zaměřen na investice do obnovy infrastruktury cestovního ruchu. To by mělo přispět ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst.

Obecnými cíli projektu je:
- zvýšení atraktivity území v blízkosti obce Osvětimany z hlediska cestovního ruchu,
- přispění ke zvýšení celoroční návštěvnosti dané oblasti,
- zajištění pozitivních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání,
- vytvoření nových pracovních míst.

Průběh

V současné době je projekt ve fázi konečné přípravy. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, budou vyjednány požadované náležitosti v bakovních ústavech a doloženy další přílohy k projektu. Po těchto úkonech bude následovat zahájení realizace projektu.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

Čedok a.s.

Realizátor projektu

Název: CLEVER MANAGEMENT s.r.o.

IČ: 27680576

Ulice: Vinohrady 45

Město: Brno

PSČ: 63900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jan Podzimek, podzimek.jan@gmail_com, tel.: 725762768