Od Abakusu k PC

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01204

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 30. září 2011

Popis projektu

ZŠ Vizovice má v současnosti nedostatečnou kapacitu a vybavenost pro výuku informatiky a jazyků.

Projekt Od Abakusu k PC směřuje k inovaci a modernizaci výuky prostřednictvím vybudování dvou nových učeben informatiky a cizích jazyků v prostorách stávajících šaten a pořízení informačních a komunikačních technologií do těchto učeben. Vybudováním učeben dojde ke zřízení vyhovujícího počtu žákovských pracovišť, kdy každému žáku bude umožněna individuální práce s technikou, dojde k zapojení a motivaci všech účastníků vzdělávacího procesu - žáků i pedagogů na společné práci (i při nedělené výuce) a bude umožněno aktivní řízení
a komunikace mezi žákovskými stanicemi a stanicí učitele.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizovat v ZŠ Vizovice dostatečnou nabídku možností přístupu žáků i pedagogů k moderním
vyučovacím metodám a interaktivním oporám výuky.

Partneři

ne

Realizátor projektu

Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace

IČ: 49156683

Ulice: Školní 790

Město: Vizovice

PSČ: 76312

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Radmila Koncerová, zsvkoncerova@seznam_cz, tel.: 577 452 765

WWW: http://www.zsvizovice.cz