Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech - Čechovy a Bezručovy sady

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/13.00661

Celkové způsobilé výdaje: 63 506 730,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2010 až 29. únor 2012

Popis projektu

Čechovy a Bezručovy sady se rozkládají v srdci krajského města Olomouce a patří nejen ke kulturním, ale rovněž k historickým klenotům města. Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu těchto dvou historických parků v Olomouci. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Cíle projektu

Dlouhodobým trendem města Olomouc je revitalizovat a zlepšovat vzhled veřejných prostranství a vytvářet klidové zóny určené obyvatelům měst. Čechovy i Bezručovy sady jsou součástí parků, jež dotvářejí historický a kulturní ráz města Olomouc.
Cílem projektu je vytvoření fungujícího komunikačního systému sloužícímu k procházkám a odpočinku obyvatel a návštěvníků města, vybavení parku mobiliářem a obnova povrchu cestní sítě. Po stránce dopravního využití budou komunikace užívány pouze pro údržbová vozidla Flory, pro cyklisty (po vyznačených cyklotrasásch a zejména pro pěší. Cílem projektu je taktéž zvýšení bezpečnosti návštěvníků parků, zvýšení využití parků pro sport a trávení volného času. Realizací projektu taktéž dojde ke zvýšení životní úrovně obyvatel města a rekonstrukcí této významné nemovité kulturní památky ČR dojde k zachování kulturního dědictví.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Leona Jílková, leona.jilkova@olomouc_eu, tel.: 588487608