Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech - Smetanovy sady

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/13.00662

Celkové způsobilé výdaje: 53 923 700,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. leden 2011

Popis projektu

Smetanovy sady byly a jsou hodně využívány pro pořádání mezinárodních výstav. To mělo za následek chaotické budování nových chodníků, rozšiřování stávajících chodníků a časté opravy jejich narušeného povrchu. Důsledkem je pak nepravidelná šířka chodníků, zakládání cest špatnými technologiemi, nebo též vznik vyšlapaných stezek přes trávníky a někdy i porosty Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu nejstaršího historického parku v Olomouci, Smetanova sadu. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření fungujícího komunikačního systému sloužícímu k procházkám a odpočinku obyvatel a návštěvníků města, vybavení parku mobiliářem a obnova povrchu cestní sítě. Po stránce dopravního využití budou komunikace užívány pouze pro údržbová vozidla Flory. Cílem projektu je taktéž zvýšení bezpečnosti návštěvníků parků, zvýšení využití parků pro sport a trávení volného času. Realizací projektu taktéž dojde ke zvýšení životní úrovně obyvatel města a rekonstrukcí této významné nemovité kulturní památky ČR dojde k zachování kulturního dědictví.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Marek Drešr, marek.dresr@olomouc_eu, tel.: 588487608