Zadávací řízení

Chcete zveřejnit zadávací řízení k projektu financovanému z ROP Střední Morava? Vyplňte jednoduchý formulář.

Jak vložit zadávací řízení?

1. Registrace/Přihlášení

Zadávací řízení mohou vkládat pouze přihlášení registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaný uživatel, přihlašte se. V případě, že nejste registrovaným uživatelem, je třeba provést nejdříve registraci.

Zadávací řízení je možné vkládat a samostatně zveřejňovat, pokud máte zveřejněný odpovídající projekt. Jestliže projekt nemáte, podléhá zveřejnění zadávacího řízení schválení ze strany redaktorů portálu.

2. Vyplnění formuláře

Formulář pro vložení zadávacího řízení se registrovanému uživateli zobrazí po kliknutí na odkaz „formulář pro vkládání zadávacích řízení“, který nalezne v sekci Zadávací řízení.

Formulář obsahuje pole pro vyplnění údajů o zadávacím řízení. Bez vyplnění veškerých povinných údajů nebude možné zadávací řízení uložit. Údaje je proto nutné uvést ve správné podobě, pokud některé pole nevyplníte, budete vyzváni k jeho doplnění.

Program vám automaticky nabídne vámi vložené realizované projekty. Z nich vyberte ten, ke kterému se vztahuje zadávací řízení a zaškrtněte jej. Proto je nutné vždy nejprve zveřejnit realizovaný projekt a teprve poté k němu přiřazovat zadávací řízení! Pokud však nelze zadávací řízení přiřadit ke konkrétnímu projektu, napište jeho identifikaci do pole Odůvodnění nepřiřazení k projektu. Formulář vždy musí být buď přiřazen k projektu, nebo musí mít vyplněný důvod nepřiřazení!

K zadávacímu řízení je možné také nahrát soubory ke stažení.

Po kompletním vyplnění klikněte na tlačítko "Uložit". Nové zadávací řízení bude uloženo jako rozpracované a v přehledu svých zadávacích řízení ho uvidíte v seznamu Připravovaná. V této chvíli ještě není zveřejněno na stránkách portálu a je možné ho ještě upravit nebo úplně vymazat.

3. Zveřejnění zadávacího řízení

Na přehledu svých vložených zadávacích řízení u odpovídajícího zadávacího řízení v seznamu Připravovaná klikněte na ikonku Zahájit zadávací řízení. Jestliže jste nastavili související projekt, bude toto zadávací řízení ihned zveřejněno na portálu.

Pokud u zadávacího řízení není nastaven související projekt, je zadávací řízení nejprve odesláno ke schválení redaktorům portálu, kteří ho mohou schválit, schválit s výhradou či zamítnout. O výsledku jejich posouzení je uživatel informován zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zveřejněná zadávací řízení jsou na přehledu zařazena buď v seznamu Probíhající-příjem nabídek, nebo Archiv.

Ve zveřejněných zadávacích řízeních lze vyhledávat.

Jak vložit výsledek zadávacího řízení?

1. Registrace/Přihlášení

Stejně jako u vkládání nového zadávacího řízení platí, že výsledky (ukončení) zadávacích řízení mohou vkládat pouze přihlášení registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaný uživatel, přihlašte se. V případě, že nejste registrovaným uživatelem, je tedy třeba provést nejdříve registraci.

2. Vyplnění formuláře

Formulář pro zadání výsledku (ukončení) zadávacího řízení se přihlášenému registrovanému uživateli zobrazí po kliknutí na ikonku Ukončit zadávací řízení vedle konkrétního zadávacího řízení, k němuž chce vložit výsledek (ukončení). Toto je možné pouze u zveřejněných zadávacích řízení v přehledu svých vložených zadávacích řízení.

Je nutné mít na paměti, že každý přihlášený uživatel má přístup pouze k těm zadávacím řízením, které byly do systému vloženy pod jeho uživatelským účtem.

Formulář pro zadání výsledku (ukončení) obsahuje pole pro vyplnění údajů o způsobu ukončení zadávacího řízení (zadání či zrušení). Bez vyplnění veškerých povinných údajů nebude možné formulář uložit. Údaje je proto nutné uvést ve správné podobě, pokud některé pole nevyplníte, budete vyzváni k jeho doplnění.

Jestliže u zadávacího řízení není nastaven související projekt, podléhají veškeré úpravy, včetně údajů o výsledku, schválení ze strany redaktorů portálu. Systém na toto upozorní.